19. maj – Referendum o hrvatskoj samostalnosti
Nekategorisano

19. maj – Referendum o hrvatskoj samostalnosti

U toku pregovora o razrješenju državne krize između republika tadašnje Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije 1991. godine, predsjednik Republike Hrvatske Franjo Tuđman donio je odluku o raspisivanju referenduma o državnoj samostalnosti Hrvatske.

Na referendumu održanom 19. maja 1991. godine građani su odlučivali o budućnosti Hrvatske odgovarajući na dva ponuđena pitanja.

Prvo pitanje, na plavom listiću, glasilo je: Jeste li za to da Republika Hrvatska, kao suverena i samostalna država, koja jamči kulturnu autonomiju i sva građanska prava Srbima i pripadnicima drugih nacionalnosti u Hrvatskoj, može stupiti u savez suverenih država s drugim republikama (prema prijedlogu Republike Hrvatske i Republike Slovenije za rješenje državne krize SFRJ).

Drugo pitanje, na crvenom listiću, bilo je: Jeste li za to da Republika Hrvatska ostane u Jugoslaviji kao jedinstvenoj saveznoj državi (prema prijedlogu Republike Srbije i Socijalističke Republike Crne Gore za rješenje državne krize u SFRJ)? Prema Izvještaju Republičke komisije za provedbu referenduma od 22. maja 1991. godine, na referendum je moglo, na temelju biračkih popisa, izaći 3.652.225 glasača.

Za pitanje na plavom listiću, o suverenosti i samostalnosti Hrvatske, glasalo je ukupno 3.051.881 glasača ili 83.56 posto od ukupnog broja registriranih glasača. Za je glasalo 2.845.521 glasača ili 93,24 posto izašlih na referendum. Protiv je glasalo 126.630 glasača ili 4,15 posto glasača koji su pristupili referendumu. Nevažećih plavih listića bilo je 1,18 posto od broja izašlih glasača.

Za pitanje na crvenom listiću, o ostanku Hrvatske u jedinstvenoj saveznoj državi, ukupno je glasalo 3.051.881 glasača ili 83,56 od ukupnog broja registriranih glasača. Za je glasalo 164.267 glasača ili 5,38 posto izašlih na referendum. Protiv je glasalo 2.813.085 glasača ili 92,18 posto izašlih. Nevažećih crvenih listića bilo je 2,07 posto.

Na osnovi neposredno iskazane volje građana na referendumu, a nakon neuspjeha daljnjih pregovora s ostalim bivšim jugoslavenskim republikama o izlasku iz državnopolitičke krize, Hrvatski je sabor 25. juna 1991. godine donio Ustavnu odluku o suverenosti i samostalnosti Republike Hrvatske. Ishod referenduma bio je polazište donošenja i Odluke o raskidu državno-pravne sveze s ostalim republikama i pokrajinama SFRJ koju je Hrvatski sabor usvojio 8. oktobra iste godine, čime je Republika Hrvatska i formalno-pravno postala samostalna i suverena država.