48 godina od smrti Besima Korkuta
Društvo Istaknuto

48 godina od smrti Besima Korkuta

Na današnji dan prije 48 godina preselio je Besim Korkut, bosanskohercegovački književnik, teolog i islamski učenjak te autor prijevoda Kur'ana na bosanski jezik.

Korkut je rođen 25. juna 1904. godine u Sarajevu, a potiče iz ugledne travničke porodice intelektualaca. Sin je naibu-reisa Ahmeda Muniba i brat Derviša Korkuta, ključnog imena u spašavanju Sarajevske hagade u Drugom svjetskom ratu.

Ruždiju (srednju školu) je pohađao u Travniku, a Okružnu medresu u Sarajevu. Od 1920. do 1925. godine učio je u Šerijatskoj sudačkoj školi i kada je završio 1925. godine odlazi u Kairo te nastavlja studije na Univerzitetu Al-Azhar. Diplomirao je 1931. godine i po povratku u Sarajevo postavljen iste godine za nastavnika u Šerijatskoj sudačkoj skoli, gdje je predavao arapski jezik, stilistiku, šerijatsko pravo, akaid i historiju islama.

Kao nastavnik Šerijatske sudačke škole predavao je jedno vrijeme i vjeronauku u Muškoj gimnaziji u Sarajevu. Kada je otvorena Viša islamska šerijatsko-teološka škola u Sarajevu, a Šerijatska sudačka prestala s radom (juni 1937), Korkut je premješten u Šerijatsku gimnaziju i odmah dodijeljen na rad u gimnaziju u Mostaru za profesora-vjeroučitelja. U Mostaru ostaje do 1940. godine, kada se ponovo vraća u Sarajevo u Šerijatsku gimnaziju, gdje ostaje do kraja 1944. godine. U isto vrijeme je honorarno predavao historiju islama u Višoj islamskoj šerijatsko-teološkoj školi.

Poslije oslobođenja 1945. godine radi u Ministarstvu prosvjete Narodne vlade SR Bosne i Hercegovine i Komitetu za visoko školstvo i naučne ustanove (od 1947. do 1950). Uskoro po osnivanju Orijentalnog instituta Korkut prelazi na rad u Institut i tu ostaje do odlaska u penziju (1. mart 1969.). Penzionisan je u svojstvu naučnog saradnika ovog Instituta. Jedno vrijeme predavao je honorarno na Katedri za orijentalistiku Filozofskog fakulteta u Sarajevu. Isticao se kao pristupačan i stručan predavač i pedagog.

Korkut je u velikoj mjeri prevodio s arapskog jezika, naročito iz arapske lijepe književnosti, u čemu mu je značilo odlično poznavanje maternjeg jezika – posebno narodnog govora i njegove frazeologije. Izdavačko preduzeće “Svjetlost” izdalo je Arapske šaljive pripovjetke i basne i Indijske basne koje je preveo i za štampu priredio Besim Korkut. Izdavačko preduzeće “Dečja knjiga” u Beogradu, u biblioteci Kolibri, izdalo je osam knjiga iz Hiljadu i jedne noći, koje je s arapskog preveo Korkut.

Osim izdavačkog preduzeća “Svjetlost” još nekoliko njih, kao što su “Novo pokoljenje”, “Veselin Masleša” ili “Džepna knjiga”, izdavali su četiri knjige iz ciklusa Hiljadu i jedna noć, sve u prijevodu Korkuta. Indijske pripovijetke Kalila i Dimna izašle su u stručno obrađenom prijevodu Korkuta (“Svjetlost”, Sarajevo, 1953.).

Kao kruna naučnog i prevodilačkog rada Besima Korkuta našao se svakako njegov kompletan prijevod Kur'ana na bosanski jezik (1977.), na kojem je radio više od jedne decenije.