5. april 1992. godine: Početak opsade Sarajeva
Društvo Istaknuto Nekategorisano

5. april 1992. godine: Početak opsade Sarajeva

Opsada Sarajeva počela je zauzimanjem međunarodnog aerodroma od strane Jugoslovenske narodne armije, u noći s 4. na 5. april 1992. godine, a završila se 29. februara 1996. godine. Bila je to skoro četverogodišnja blokada glavnog grada, nazvana Sarajevska opsada, s 1.425 dana, jedna od najdužih u historiji modernog ratovanja.

Nakon berlinskog zračnog mosta, ovo je bio najduži zračni most u historiji svjetskog zrakoplovstva. Za vrijeme njegovog trajanja na aerodrom je sletjelo i s njega uzletjelo preko 10.000 aviona, koji su dopremali humanitarnu pomoć, snage UN-a i odvozili ranjene civile na liječenje. Sam zračni most, prema podacima UNHCR-a, nije bio dovoljan za dopremu hrane stanovništvu Bosne i Hercegovine. Ali, ako se o sigurnosti bilo čega moglo uopće govoriti, pokazao se kao najsigurniji. Dok su konvoji stajali, zaustavljeni nesporazumima sa komandirima na terenu, sukobima, ili vremenskim uslovima, na sarajevski aerodrom dnevno je slijetalo u prosjeku 20-25 aviona, što znači deset tona hrane po svakom letu.

3.777 ispaljenih granata u jednom danu

Devedeset posto pomoći Sarajevu stizalo je upravo vazdušnim putem. Za vrijeme opsade prosječno je palo 329 granata dnevno na Sarajevo, a ovaj grad ima i specifičan rekord. Naime, radi se o rekordu od 3777 ispaljenih granata na Sarajevo, u jednom danu. Desilo se to 22. jula 1993. godine. Granate su napravile ogromnu štetu, a najveću štetu su pretrpjeli civilni, kulturni i vjerski objekti.

Ubijani su ljudi, rušeni civilni, kulturni, vjerski objekti, pa čak i bolnice. U brdima oko Sarajeva bilo je stacionirano 120 minobacača i 250 tenkova JNA, koji su poslije dospjeli u ruke tzv. Vojske Republike Srpske. Cilj im je bio mučenje glađu i demoralizacija stanovništva na najokrutnije načine.

Strašan primjer je masakr na otvorenoj tržnici Markale kada su u februaru 1994. godine granate, ispaljene s četničkih položaja na Špicastoj stijeni, pogodile masu ljudi i uzele živote 68 građana glavnog grada BiH.

Prve civilne žrtve opsade Sarajeva

Prve civilne žrtve opsade Sarajeva su Suada Dilberović i Olga Sučić. Ubijene 5. aprila na Varbanja mostu, nedaleko od zgrade tadašnje Skupštine BiH ispred koje su se odvijale demonstracije za mir, na kojima su građani Sarajeva tražili od agresorskih snaga da uklone barikade i da se povuku.

Tokom opsade Sarajeva ubijeno je 11.541 ljudi, među njima 1.601 dijete, a oko 50.000 ljudi je lakše i teže ranjeno.