Adnan Hodžić: Oživimo ideju jake bošnjačke omladine
Istaknuto Nekategorisano Politika

Adnan Hodžić: Oživimo ideju jake bošnjačke omladine

Adnan Hodžić je 2019. godine izabran u Vijeće bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba i za vrlo kratak vremenski period pokazao se velikim borcem za mlade. U svojoj zajednici prepoznat je kao aktivista s inicijativom i kao predani radnik, što mu je najprije donijelo potpredsjedničku ulogu u Vijeću, ali i novu kandidaturu za ovo tijelo Bošnjaka u Republici Hrvatskoj na predstojećim Izborima za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave. Bit će kandidat na listi Bošnjačkog nacionalnog vijeća Grada Zagreba i Bošnjačke nacionalne zajednice za Grad Zagreb i Zagrebačku županiju.

Upravo o onome šta je urađeno u proteklom periodu, o statusu Bošnjaka u Republici Hrvatskoj, ali i o onome na čemu će insistirati u periodu koji dolazi ako bude reizabran u Vijeće bošnjačke nacionalne manjine za Grad Zagreb razgovaramo s Adnanom Hodžićem.

U proteklom mandatu bili ste vijećnik u Vijeću bošnjačke nacionalne manjine za Grad Zagreb, čak ste obnašali i funkciju potpredsjednika. Kako ste se našli u ovom nacionalnom tijelu?

Oduvijek sam imao tendenciju biti od koristi svoj zajednici i pokretati stvari unutar zajednice i to sam uvijek činio, ali manjim koracima, koliko su mi mogućnosti dozvoljavale. Godine 2019. godine kandidirao sa se za na listi Vijeća bošnjačke nacionalne manjine te ušao u Vijeće voljom birača među 19 kandidata s te liste. Kada sam ušao u Vijeće automatizmom sam se najviše angažirao oko projekata za mlade, ali sam aktivno učestvovao u realizaciji i ostalih projekata Vijeća.

Koja su bila Vaša zaduženja kao potpredsjednika? Jeste li imali neke posebne zadatke?

Kao potpredsjednik Vijeća bio sam i dio Predsjedništva Vijeća te predsjednik Odbora za programe i samim tim sam učestvovao na svim operativnim sastancima te bio uključen u sva događanja kako oko projekata tako i oko svih ostalih zadataka i izazova koji su se našli ispred mene.

Koje su aktivnosti koje ste uspjeli u proteklom periodu realizirati na koje ste posebno ponosni, u kojima ste možda Vi dali ključni doprinos?

Najponosniji sam na to što projekti koje provodimo s mladima ujedinjuju i drže na okupu omladinu bošnjačkog korpusa. Kako je kroz protekli saziv Vijeća veliki broj omladinaca prepoznao dobrobit projekata za omladinu i cijelu zajednicu tako je kroz godine taj broj aktivnih omladinaca koji učestvuju u projektima sve veći, a nadam se da će se takav trend nastaviti i u novom sazivu. Osobno imam velike planove za omladinu i ako uđem u novi saziv Vijeća, planiram povećati broj projekata za omladinu i još više raditi na ujedinjenju mladih tako da ti projekti postanu prepoznatljivi i dobiju neku svoju konstantu.

Važno je istaći da ste i kandidat na izborima koji slijede 7. maja. Koji su projekti na kojima planirate raditi?

Kako sam već spomenuo, primarni fokus imat ću na omladini te projektima za njih, ali kao i u prošlom sazivu aktivno ću učestvovati i provoditi sve projekte Vijeća jer su oni doista velika vrijednost i doprinos za širu zajednicu i bit će mi velika čast ako budem mogao učestvovati u njihovoj provedbi.

Zašto ste se, kao jedan mlad čovjek, odlučili na ovaj vid angažmana u okviru svoje nacionalne zajednice?

Angažman u Vijeću došao je spontano jer sam još kao dijete bio i sam korisnik takvih projekata i dan-danas su mi ta druženja, učenja i ostale aktivnosti koje projekti donose, ostali u najljepšem sjećanju. Po prirodi sam vrlo komunikativan i brzo stječem poznanstva i prijateljstva, pa sam tako odlučio iskoristiti priliku, kada se ukazala, da se kandidiram te tom svojom osobinom doprinjeti njegovom radu. Kroz zbližavanje tih svojih poznastava nadam se da ćemo još više očvrsnuti bošnjačku jezgru oko Vijeća te potaknuti i druge da nastave našim stopama.

Koliko je bitno imati proaktivnu omladinu, posebno u mjestima gdje je ta omladina na neki način pripadnik manjinske zajednice?

Svaka zajednica sačinjena je od aktivnih pojedinaca okupljenih oko nekih zajedničkih interesa i ciljeva. Bez njih ne bi bilo ni zajednice ili ona ne bi imala svrhu i smisao. Aktivni članovi najbitniji su faktor i zbog toga ulažemo maksimalne napore da kroz projekte zadržimo aktivnu omladinu i dodatno animiramo nove članove.

Kako potaći omladinu da se aktivnije uključi u djelovanje svoje zajednice?

Najbolji način da se potakne omladinu na djelovanje unutar zajednice jeste da im ponudite sadržaj koji će ih zanimati i oko kojeg će se okupljati, međusobno upoznavati i družiti. Omladincima treba davati prilike i podržavati njihove ideje oko načina na koji bi mogli doprinjeti kolektivu te ih maksimalno podupirati jer će se tada i oni osjećati kao da doista doprinose zajednici, što je najčešće i najbolji motiv da nastave raditi na jačanju zajednice.

Jeste li generalno zadovoljni omladinskim aktivizmom u Hrvatskoj? U 1990-im i ranim 2000-im generacija Bošnjaka koja se okupljala oko Islamskog centra odnosno Omladinskog kluba Muslimana bila je dobro organizirana, brojna i doista je to vrijeme bilo vrijeme kada je ta zajednica bila najjača i kada je ta omladina provodila najviše zajedničkih aktivnosti, ali kako su se te generacije udavale i ženile, tako je ta zajednica postajala sve manja i neaktivnija sve dok je nije gotovo u potpunosti nestalo. Kroz protekli mandat imao sam ideju i viziju kako bih volio da se ta zajednica revitalizira, da okupimo neke mlađe, nove članove te opet motiviram omladinu da se okuplja, druži, uči kroz aktivnosti Vijeća i moram reći da sam poprilično zadovoljan kako sam uspio okupiti dosta omladinaca i potaknuti ih da zajedno oživimo ideju jake bošnjačke omladine s obzirom na to da sam se uglavnom samostalno bavio aktivnostima za omladinu. Iako je to sada na zavidnoj razini u odnosu na to kako je bilo prije nego li sam se počeo baviti omladinom kroz aktivnosti Vijeća, smatram da se to može još, u najmanju ruku, poduplati. Kroz protekli saziv Vijeća skupio sam ponešto iskustva rada na projektima i u kandidaturu za novi saziv ulazim prepun volje, elana i ideja za rad, naročito kada govorimo o omladini. Posebno me veseli što je ove godine na našoj listi i predsjednica OKM-a Edita Medić te još neki mladi ljudi koji će, ukoliko uđemo u Vijeće, raditi zajedno sa mnom na jačanju i širenju te zajednice te podići aktivnosti na jedan novi nivo.