BiH želi “specifični” sporazum s FRONTEX-om
Istaknuto Politika

BiH želi “specifični” sporazum s FRONTEX-om

Bosna i Hercegovina ubrzat će pregovore s ciljem potpisivanja sporazuma s Agencijom za evropsku graničnu i obalnu stražu (FRONTEX), kojim bi se ojačala kontrola ilegalnih migracija kroz BiH, što je posebno važno za nadzor nad vanjskim granicama Evropske unije, najavio je u utorak ministar sigurnosti BiH. 

Nakon sastanka s čelnicima policijskih agencija u BiH, ministar Nenad Nešić kazao je novinarima u Sarajevu kako su zasad dogovorili formiranje pregovaračkog tima, a njegova je zadaća uskladiti odredbe tipskog sporazuma, kakav se uobičajeno sklapa s FRONTEX-om, sa specifičnim zahtjevima iz same zemlje.

“Bit će potrebno razumijevanje EU”, kazao je Nešić koji smatra kako bi FRONTEX kao ravnopravne partnere trebao prihvatiti policijske agencije na svim nivoima vlasti u BiH, a ne samo državnu graničnu policiju.

BiH je ključna zemlja na tzv. zapadnobalkanskoj ruti kojom ilegalni migranti s područja Mediterana preko Grčke pokušavaju doći do drugih država-članica EU, a prva do koje stižu je Hrvatska.

Granica između Hrvatske i BiH duga je više od 1.000 kilometara i teško ju je kontrolirati, pa FRONTEX nudi svoje kapacitete i službenike kako bi u tome pomogli policijskim agencijama u BiH.

FRONTEX je slične sporazume ranije potpisao s drugim državama zapadnog Balkana, no pregovori o tome s BiH zapali su u poteškoće nakon što su vlasti Republike Srpske insistirale da policija tog entiteta bude tretirana kao “vidljivi” partner, unatoč činjenici da ova agencija EU dogovore sklapa samo s državama, dok se s nižim razinama vlasti mogu dogovarati samo operativni detalji.

Vlasti u RS-u iz političkih se razloga protive i planovima da se uspostavi učinkovitija kontrola nad granicom između BiH i Srbije, iz koje opet pristiže većina ilegalnih migranata.

Od 2022. godine EU bilježi drastični rast broja ilegalnih migranata koji tamo pristižu preko Srbije i BiH.