Jutarnji list: Opće bolnice ostat će bez specijalista
Društvo Istaknuto Nekategorisano

Jutarnji list: Opće bolnice ostat će bez specijalista

Usvoji li ministar Vili Beroš ljekarske specijalizacije bez obaveza, ugasit će se neki odjeli u malim bolnicama, piše u srijedu Jutarnji list, navodeći da direktori općih bolnica upozoravaju da u slučaju liberalizacije specijalizacija neće moći osigurati zdravstvenu skrb građanima.

Liberalizacija specijalizacija kako to predlažu mladi ljekari, a što bi značilo da nakon završene edukacije “nisu nikome ništa obavezni”, mogla bi dodatno kadrovski devastirati manje hrvatske bolnice, tačnije one opće.

Naime, najveći broj ljekara želi raditi u velikim bolničkim centrima, što znači da bi u manjim bolnicama neki odjeli mogli nestati jer neće imati dovoljno kadrova. Hrvatska ima oko 16.000 ljekara, od kojih 9361 radi u bolnicama.

Za neke premalo, za neke previše, ali u svakom slučaju vidljivo je da su one manje u nezavidnom položaju jer uprkos pravovremeno raspisanim specijalizacijama, u stalnom su deficitu s ljekarima. Opće bolnice sve teže zadržavaju specijaliste koji nerijetko nakon završene specijalizacije odlaze u velike bolnice.

Nije zanemariv niti materijalni gubitak tih bolnica jer su tokom specijalizacije specijalizantima, ma gdje radili, isplaćivali plate. Primjerice, trenutno Hrvatska ima 3.358 specijalizanata, čija edukacija košta 3,3 milijarde kuna ili pola milijarde eura, tačnije po specijalizantu oko 150.000 eura.

Naime, mladi ljekari s bolnicama potpisuju ugovore koji ih obavezuju da u određenoj bolnici odrade barem onoliko godina koliko je trajala specijalizacija, a u suprotnom moraju platiti odštetu od oko 35.000 eura. I tu nastaje problem, mladi specijalisti bi htjeli da nemaju nikakvu obavezu prema matičnoj bolnici, a iz tih bolnica pak upozoravaju da u slučaju liberalizacije specijalizacija ne bi mogle osigurati zdravstvenu skrb gađanima na svom području, piše novinarka Jutarnjeg lista Goranka Jureško.