Manjinski izbori: U nedjelju nije izabrano samo Vijeće srpske nacionalne manjine u općini Mikleuš, drugi krug 21. maja
Istaknuto Nekategorisano Politika

Manjinski izbori: U nedjelju nije izabrano samo Vijeće srpske nacionalne manjine u općini Mikleuš, drugi krug 21. maja

Vijeće srpske nacionalne manjine u općini Mikleuš u Virovitičko-podravskoj županiji, jedino je koje nije izabrano na nedjeljnim manjinskim, tj. izborima za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u općinama, gradovima i županijama.  

Ostalih 338 vijeća i 106 predstavnika su izabrani, potvrdilo je Državno izborno povjerenstvo, najavivši da će se drugi krug glasanja za spomenuto vijeće održati 21. maja.  

U općini Mikleuš u Vijeće srpske manjine izabrana su samo četiri od minimalno potrebnih šest članova, objasnio je član i glasnogovornik DIP-a Slaven Hojski.

Na izbore je izašlo 14 (od ukupno 88 birača) koji su na listi od šest kandidata prvom i drugom na listi dali po šest glasova, trećem i četvrtom po jedan, a petom i šestom nijedan glas.

Birači su, očito, svakom kandidatu dali samo po jedan glas, jer vjerovatno nisu pročitali napomenu da mogu dati najmanje jedan, a najviše šest glasova. Ponašali su se kao na ostalim izborima na kojima se može dati samo jedan glas, naveo je Hojski.

Konstituirajuće sjednice do 1. jula

Konstituirajuće sjednice izabranih vijeća trebale bi se održati do 1. jula, odnosno 45 dana od objave konačnih rezultata izbora.

Sazivaju ih nadležni lokalni dužnosnici: župani, gradonačelnici i načelnici.

U ponedjeljak objavljeni izborni rezultati su privremeni i službeni, konačni će postati kad isteknu rokovi za zaštitu izbornog prava, odnosno rokovi za prigovore i rješenja po njima.

Biralo 14 nacionalnih manjina

Na nedjeljnim manjinskim izborima pravo glasa imalo je oko 235.000 birača, pripadnika nacionalnih manjina koji su svoja vijeća i predstavnike birali u 19 županija i Gradu Zagrebu, u 65 gradova i 116 općina. Krapinsko-zagorska županija jedina je u kojoj izbori nisu održani, zbog izostanka pravovaljanih kandidatura.

Manjinska vijeća birana su u županijama, gradovima i općinama u kojima pripadnici pojedine manjine čine najmanje 1,5 posto stanovništva, u gradovima i općinama u kojima živi više od 200 te u županijama u kojima živi više od 500 pripadnika neke manjine.

Ako ti uvjeti nisu ispunjeni, a u nekoj županiji, gradu, općini, živi najmanje 100 pripadnika neke manjine, njeni pripadnici birali su  svog predstavnika.

Manjinska vijeća i pripadnici biraju se radi unapređivanja, očuvanja i zaštite položaja nacionalnih manjina u društvu.

U općinska manjinska vijeća bira se do 10 članova, u gradska 15, a u županijska 25.

Manjinska vijeća u nedjelju je biralo 14 nacionalnih manjina, a predstavnike njih 19.

Na njima je bilo angažirano oko 6.000 osoba.