Nije tačno da je bosanski jezik potpuno ukinut 1907, bošnjačke ustanove bile su izuzete od vladine naredbe
Kultura

Nije tačno da je bosanski jezik potpuno ukinut 1907, bošnjačke ustanove bile su izuzete od vladine naredbe

Iako je bosanski jezik vladinom naredbom ukinut 4. oktobra 1907. godine, već sljedeći mjeseca donesena posebna odluka kojom se Bošnjacima dopušta da u svojim autonomnim ustanovama mogu nastaviti upotrebljavati naziv bosanski jezik.

Naziv bosanski jezik ostao je u službenoj upotrebi i nakon Austrougarske okupacije 1878. godine, bez obzira na agresivnost srpske i hrvatske propagande da se to ime izbaci iz upotrebe.

Zemaljska vlada Bosne i Hercegovine obavijestila je 4. oktobra 1907. godine jednom internom naredbom sve nadležne organe da se “zemaljski jezik” (Landessprache) ima svuda službeno nazivati srpsko-hrvatskim, odnosno hrvatsko-srpskim. Time je zvanično ukinut naziv bosanski jezik.

S obzirom na tradiciju, ubrzo je posebnom vladinom odlukom 20. novembra 1907. godine dozvoljeno Bošnjacima da u svojim autonomnim ustanovama mogu i dalje koristiti naziv bosanski jezik.

Poslije 1918. godine u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca, tj. u Jugoslaviji, ta je praksa ukinuta i napuštena.

Naziv bosanski jezik bio je u praksi prosto ekskomuniciran i faktički zabranjen sve od 1945. do prvih mjeseci 1991. godine, kada su ga Bošnjaci putem svoje štampe i publicistike spontano vratili u upotrebu.

Izvor: Mustafa Imamović, Historija Bošnjaka, BZK “Preporod”, Sarajevo, 1998 / Stav