Objavljen poziv za finansiranje najma zamjenskog smještaja
Istaknuto Vijesti

Objavljen poziv za finansiranje najma zamjenskog smještaja

Ministarstvo graditeljstva objavilo je Javni poziv za finansiranje najamnine za stambeno zbrinjavanje osoba čije su nekretnine stradale u potresima, koji se na području Banovine proširuje i na one građane čiji domovi imaju žutu naljepnicu oštećenja, a žive u kontejnerima.

Omogućava se finansiranje najamnine građanima čije su nekretnine označene kao PN1 (privremeno neupotrebljivo – potreban detaljan pregled) i PN2 (privremeno neupotrebljivo – potrebne hitne mjere intervencije), N1 (neupotrebljivo – zbog vanjskog utjecaja) i N2 (neupotrebljivo – zbog oštećenja) te stoga nisu podobne za stanovanje, a smješteni su u mobilne stambene jedinice na području Sisačko-moslavačke županije.

Prijavu mogu podnijeti i vlasnici porodičnih kuća, stanova i zaštićeni najmoprimci te srodnici tih osoba u prvoj liniji koji su 22. marta i 28. ili 29. decembra 2020. godine, odnosno u vrijeme potresa, stanovali i imali prijavljeno prebivalište ili boravište u porodičnim kućama, višestambenim zgradama i stambeno-poslovnim zgradama koje su u preliminarnom pregledu označene kao N1 i N2, a nalaze se na području Zagreba, Krapinsko-zagorske, Zagrebačke, Sisačko-moslavačke i Karlovačke županije.

Mjera za one koji nemaju u radijusu od 20 kilometara useljiv prostor

Mjera stambenog zbrinjavanja odnosi se na građane koji nemaju na raspolaganju drugi useljivi stambeni prostor u radijusu 20 kilometara od stradale nekretnine.

Najamnina za zamjenski stan finansira se isključivo temeljem sklopljenih ugovora o najmu koji su prijavljeni Ministarstvu finansija odnosno Poreznoj upravi.

Samcu se finansira najam stana površine do 35 metara kvadratnih, te dodatnih deset metara kvadratnih po osobi domaćinstva i to po cijeni od 9,3 eura za metar kvadratni. 

Najamnina se isplaćuje izravno na račun najmodavca.

Zahtjevi se podnose na propisanim obrascima zajedno s pripadajućom dokumentacijom, neposredno ili putem pošte na adresu Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine – Ulica Republike Austrije 20, 10 000 Zagreb.

Ministarstvo poziva i vlasnike stanova na području Grada Zagreba te Krapinsko-zagorske, Zagrebačke, Sisačko-moslavačke i Karlovačke županije koji žele stanove u svom vlasništvu dati u najam da im se jave.

Prijave za odobravanje finansiranja najamnine za stambeno zbrinjavanje zaprimaju se do 5. maja 2023. godine, a vlasnici stanova koji žele stanove dati u najam trebaju se javiti do 6. marta 2023.

Više informacija dostupno je u Javnom pozivu, a svi obrasci dostupni su na web stranicama Ministarstva. Dodatne informacije se mogu dobiti i na telefon 01/6448-900 ili e-mail financiranje.najamnine@mpgi.hr.