Predaja o Mehmedu Fatihu i Bosni
Društvo Istaknuto Nekategorisano

Predaja o Mehmedu Fatihu i Bosni

Sultan Mehmed El-Fatih je noć prije ulaska u Bosnu usnio san u kojem je vidio vatru i oko nje trojicu časnih ashaba, kasnijih halifa: Ebu Bekra, Osmana i Aliju.

Kad se probudio, pitao je šejha Akšemsudina da mu rastumači značenje ovog sna.

– Mašallah, sinko moj – reče šejh

– Divan ti je san, a sada da te obavijestim o značenju njegovom.

 – Vatra predstavlja Allahovu vjeru – islam.

I to je znak da će u toj zemlji Islam, inšallah, zadržati do Sudnjeg dana.

– Što se tiče Ebu Bekra kojeg si vidio kod vatre, to je znak da će u toj zemlji sve do Sudnjega dana biti iskrenih prema Allahu, dž.š., kao što je bio Ebu Bekr, r.a., koji bogatstvo neće štediti za dobrobit islama.

– Što se tiče Osmana kojeg si vidio kod vatre, to je znak da će u toj zemlji sve do Sudnjega dana biti finih ljudi, dosta učenjaka lijepog morala. Toliko finih i stidljivih da će ih se čak i meleci stidjeti, kao što su se stidjeli Osmana, r.a.

– Što se tiče Alije kojeg si vidio kod vatre, to je znak da će u toj zemlji sve do Sudnjega dana biti ljudi koji će biti veliki heroji i junaci kao što je bio hazreti Alija, r.a. To znači da će ta zemlja Carevini dati dosta ratnika koji će kročiti stopama časne porodice Muhammeda, a.s.

– A pored vatre nisi vidio hazreti Omera, r.a., je li?

– Nisam, cijenjeni šejhu.

– E pa znaj da će u toj zemlji biti malo pravde i da bi je imali, stanovnici te zemlje, morat će se uvijek samo boriti za nj.

IZVOR: „Bošnjaci o Bosni i sebi“; Dijana Hadžizukić, Nehrudin Rebihić, Sead Šemsović; Edicija „Bošnjaci“, 2018.